Sääntömääräinen kevätkokous

16.4.2014

4.5. Lounaisrannikon tallilla!

Lounais-Espoon Ratsastajat ry                                                16.4.2014

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

 

Aika:        Sunnuntaina 4.5. klo 18 

Paikka:    Soukan tallit

Esityslista

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3.    Valitaan kokoukselle sihteeri

4.    Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

5.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6.    Käsitellään ja hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

7.    Käsitellään edellisen vuoden tilit sekä tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto ja ehdotus

8.    Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja siitä annettu tili antaa aihetta

9.    Käsitellään muut esille tulevat asiat

10.  Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa!

Lounais-Espoon ratsastajat ry:n hallitus