Sääntömääräinen kevätkokous

23.4.2017

Aika: 23.4.2017

Paikka: Espoonlahden ratsastuskoulu

 

Lounais-Espoon Ratsastajat ry                                                3.4.2017

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

 

Aika:        Sunnuntaina 24.4 heti estekilpailuiden jälkeen

Paikka:    Soukan tallit

Esityslista

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3.    Valitaan kokoukselle sihteeri

4.    Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

5.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6.    Käsitellään ja hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

7.    Käsitellään edellisen vuoden tilit sekä tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto ja ehdotus

8.    Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja siitä annettu tili antaa aihetta

9.    Käsitellään muut esille tulevat asiat

10.  Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa!

Lounais-Espoon ratsastajat ry:n hallitus