Lounais-Espoon ratsastajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous 8.5.2021

24.4.2021

Kutsu Lounais-Espoon Ratsastajat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 

Aika: Lauantai 8.5.2021 klo 17

Paikka: Etäkokous, Google Meet 

Linkki kokoukseen: https://meet.google.com/wdd-zhyi-xpf

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Käsitellään ja hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
 7. Käsitellään edellisen vuoden tilit sekä toiminnantarkastajan niiden johdosta antama lausunto ja ehdotus
 8. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja siitä annettu tili antaa aihetta
 9. Käsitellään ehdotus Lounais-Espoon ratsastajat ry:n yhdistyssääntöjen päivittämiseksi
 10. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsun liitteenä sääntömuutosehdotus